Inne

AKTUALNE STOPNIE WOJSKOWE

Wojsko to struktura ściśle hierarchiczna. Każdy żołnierz musi znać swoje miejsce i wiedzieć czyje rozkazy ma wykonywać. Utrzymaniu porządku ułatwiają stopnie wojskowe.

Czym są stopnie wojskowe?
Stopnie to inaczej tytuły żołnierzy. Jasno pokazują jakie miejsce w hierarchii zajmuje dana osoba. Każdy stopień ma przypisany do niego oznakę. To przedstawienie graficzne danego stopnia. Dzięki czemu zawsze po oznace możemy od razu dowiedzieć się z żołnierzem jakiej rangi mamy do czynienia.
Oznaki składają się z gwiazdek, belek, krokiewek i diamentów. W polskiej armii umieszcza są je na naramiennikach, na piersi, na nakryciu głowy, na lewej piersi kurtki mundurowej, a w Marynarce Wojennej i Jednostce Wojskowej Formoza na rękawach mundurów.

Wzór hierarchii
Stopnie wojskowe są odpowiednikiem hierarchii w pozostałych służbach mundurowych tj.: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, straż pożarna, policja, Biuro Ochrony Rządu, służby więzienne, wywiad i kontrwywiad wojskowy czy straż graniczna.
W wojsku panuje zasada, że rozkazy może wydawać tylko bezpośredni przełożony, który najczęściej jest starszy stopniem, a czasem równy stopniem. W sytuacjach nadzwyczajnych tj. naruszenie dyscypliny, każdy żołnierz wyższy stopniem może wydać rozkaz żołnierzowi niższemu stopniem.
Stopnie wojskowe przyznawane są dożywotnio, jednak z godnie z ustawą z 2004 roku można obniżyć stopień w ramach kary dyscyplinarnej.

Podział
Ze względu na posiadany stopień, żołnierze należą do różnych Korpusów Sił Zbrojnych RP. Wyróżniamy:
– korpus szeregowych zawodowych,
– korpus podoficerów zawodowych,
– korpus oficerów zawodowych.
W korpusie szeregowych zawodowych znajdują się żołnierze o randzie: szeregowy i starszy szeregowy.
W korpusie podoficerów: kapral, starszy kapral, plutonowy, sierżant, starszy sierżant, młodszy chorąży, chorąży, starszy chorąży oraz starszy chorąży sztabowy.
W korpusie oficerów możemy wyróżnić oficerów młodszych (podporucznik, porucznik, kapitan) oraz starszych oficerów (major, podpułkownik, pułkownik).
Dalej, wyżsi rangą są kolejno: generał brygady, generał dywizji, generał broni, generał i na samym czele marszałek.
Mocą ustawy z 1 lipca 2004 r. zlikwidowano stopnie: starszy plutonowy, sierżant sztabowy, starszy sierżant sztabowy, młodszy chorąży sztabowy oraz chorąży sztabowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *