O historii

JAK ZACZYNAŁ JÓZEF PIŁSUDSKI?

Nie sposób jest opowiedzieć w kilku zdaniach o Józefie Piłsudskim. Był działaczem niepodległościowym, żołnierzem i politykiem. Piastował stanowiska: Ministra Spraw Wojennych, Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, Naczelnika Państwa, Wodza Naczelnego Wojska Polskiego i premiera Polski. Jak zaczęła się jego przygoda z polityką? Jakie przeciwności musiał pokonać?

Tradycja
Józef Piłsudski urodził się na Wileńszczyźnie w rodzinie o silnych tradycjach patriotycznych, jego ojciec w czasie powstania styczniowego był komisarzem Rządu Narodowego na powiat roseński.
W 1885 roku rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie w Charakowie. Tam też brał aktywny udział w konspiracji niepodległościowej. W marcu kolejnego roku wziął udział w demonstracji z okazji 25. rocznicy uwłaszczenia. Został zatrzymany przez carską policję wraz ze 150 innymi studentami.
W marcu 1887 r. aresztowano Piłsudskiego pod zarzutem udziału w spisku na życie cara. W rzeczywistości nieświadomie został wmieszany w tę sprawę. Oprowadzał on jedynie zaangażowane w spisek osoby po Wilnie. Ostatecznie został potraktowany jako świadek w sprawie, wyrokiem sądu miał zostać zesłany na pięć lat w głąb Rosji. Przypadek chciał, że czekał na przewiezienie w więzieniu w Irkucku gdzie wybuchł bunt. Został tam dotkliwie pobity, a do wyroku dołożono mu kolejne pół roku.

Kolejne aresztowania
Po powrocie zaangażował się w działalność Polskiej Partii Socjalistycznej. W Łodzi prowadził tajna drukarnię, wydawnictwo zdekonspirowano, a Piłsudski został aresztowany. Aby uniknąć kary symulował chorobę psychiczną, dla potwierdzenia choroby przewieziono go do szpitala w Petersburgu skąd z pomocą polskiego lekarza zdołał uciec.
Aresztowania nie zniechęciły go do dalszej działalności.
W czasie I wojny światowej stworzył oficjalne Legiony Polskie i dowodził I Brygadą. W 1917 r. Legiony nie zgodziły się na złożenie przysięgi wierności Austrii i Niemcom. Mimo, iż Piłsudski od roku nie był już dowódcą został aresztowany i osadzony w więzieniu w Magdeburgu.

Zamach
Po wyjściu z więzienia powierzono mu dowództwo nad polskimi wojskami. Miał on również utworzyć rząd narodowy. W listopadzie 1918 r. został Tymczasowym Naczelnikiem Państwa, sprawował ten urząd do wyboru Gabriela Narutowicza na prezydenta. Po zamordowaniu Narutowicza Józef Piłsudski wycofał się z życia politycznego, jednak sytuacja w kraju szybko zmusiła go do powrotu.
I tak przez kolejne lata Józef Piłsudski obejmował najwyższe stanowiska w kraju walcząc o wolność i krzewiąc polskie tradycje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *